søndag 17. oktober 2010

Absolutter

”Først må vi finne absoluttene!”

er et refreng som går igjen når vi skal vurdere et prosjekt, en organisasjon eller sette oss et nytt mål. Hva er det vi ikke kan gå på kompromiss med? Det er viktig å slå fast dette, for vi blir veldig fort opphengt i det som egentlig er uvesentlig.

Denne uka har barna stått i fokus i tekstutvalget. Det er ingen overraskelse at dette kulminerer med et absolutt som jeg har valgt å understreke:
    «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»
    Mark 10:13–16
I lys av et slikt absolutt, er det godt at jeg tidligere i uka har understreket hvor viktig det er å ta barns spiritualitet på alvor, og hvor viktig det er å bekrefte dem som Åndsfylte og elsket. For meg også er den eneste måten å komme hjem på å ta imot Guds rike som et lite barn.

Ingen kommentarer: