fredag 15. oktober 2010

Barneoppdragelse

Det er greit å skrive noen ord om barneoppdragelse når jeg ikke lenger har barn å oppdra. Jeg erkjenner at det er ting jeg ville gjort annerledes i dag, men den grunnleggende filosofien er uendret. Den var enkel: Jeg ønsket at barna mine skulle:
  • kjenne seg elsket som den de er
    (uavhengig av prestasjoner og valg).
  • kjenne mine verdier gjennom mine ord og handlinger
  • kjenne at de ble tatt på alvor
  • vokse opp som selvstendige individ
Filosofien har bibelsk støtte:
    Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.
    Ef 6:1–4
Det fokuseres på at det er viktig å ha klare mål i alt vi holder på med, men når det kommer til det aller viktigste som er betrodd oss er det ikke alltid vi tenker på dette. For mitt vedkommende var det ingenting i veien med målet, men det hendte titt og ofte at jeg følte at jeg ikke strakk til. Når barna står i fokus slik de gjør denne uka er det viktig at vi vet hva målet er selv når vi føler at vi kommer til kort!

Ingen kommentarer: