onsdag 13. oktober 2010

Barnas rop

Jeg har alltid vært opptatt av at barna må få opplæring i bibel og kristen kultur. Men det er først de siste par tiåra at jeg har innsett at det er ikke tilstrekkelig til å ta barns spiritualitet på alvor.

Jesus gjorde det og viste det både ved å velsigne dem, men det kommer kanskje enda sterkere til uttrykk i hans reaksjon på de skriftlærdes irritasjon over barnas roping i helligdommen:
    «Har dere aldri lest:
    Fra småbarns og spedbarns munn
    har du latt lovsang lyde!»

    Matt 21:16b
Barn må få gi uttrykk for sin tro gjennom sang, rop og bønn!

Ingen kommentarer: