mandag 20. september 2010

Slumsøsteren

Når jeg tenker på alle dem som har levd uegennyttige liv i tjeneste for andre, blir jeg ydmyk av å bli assosiert med slike flott mennesker. Hadde vi hatt tradisjon for ”helgenkåringer” i vår tradisjon, tror jeg vi ville funnet flere slumsøstre blant dem. Bildet er av den mest kjente av dem, Othilie Tonning. Det hun fikk utrettet i sin tjeneste for Gud aner vi i dag bare konturene av.

Men når begynte det hele?

Jeg vet ikke, men det begynte i hvert fall ikke med Frelsesarmeen:
    I Jaffa bodde en kvinnelig disippel som het Tabita, på gresk Dorkas. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige.
    Apg 9:36–42
Hun hadde vel neppe blitt nevnt i Bibelen om ikke det var fordi hun døde og ble vekket opp igjen. Kanskje det var fordi at en slik tjeneste skulle bli nevnt at Gud lot det hele skje? Det blir bare spekulasjoner, men jeg tror Gud ønsker å sette fokus på det som foregår i det stille. Det er ofte nettopp der at Guds rike bygges.

1 kommentar:

Jostein Nielsen sa...

Det er mulig at jeg burde ha forutsett det, men dagens blogg virket som om den var skrevet for anledningen. Med Sandra Ryan som foreleser på kurs i Danmark ble det ett fokus - for Sandra har ett budskap: Vårt kall til de fattige. Hun leste Willam Booths "grunnlov" Jes 58 og med hele sitt liv er hun sammen med Jeff et vitnesbyrd om å ta dette på alvor med alt hva det innebærer. Et sant forbilde!