søndag 19. september 2010

Besøk

Vi har hatt mange hyggelige gjester hjemme hos oss. Noen har vært fremmede når de kom, men gjennom besøket har vi blitt bedre kjent. Dersom det var kun ett besøk var mulighetene til å bli ordentlig kjent svært begrenset. Det betyr ikke at slike besøk er uten verdi. Jeg har mange minner fra enkeltbesøk av mennesker som har beriket mitt liv, men som jeg bare har møtt den ene gangen.

Da jeg var ung hadde søndagens kveldsmøte gjerne en lang avdeling med frivillige vitnesbyrd. De ”gamle” snakket mye om ”besøkelsestider” – perioder der Gud kom spesielt nær. Gamle bibeloversettelser brukte også begrepet *, og dagens bibelord om Jesu oppvekkelse av enkens sønn i Nain får folket til å utbryte: Det var et besøk de aldri kom til å glemme. Det er godt med slike opplevelser, men for å bli ordentlig kjent er det viktig med den daglige vandringen. Jeg ber og håper på mange ”besøk” av overnaturlig nærvær mens jeg fryder meg over at det er i ham jeg daglig lever, beveger meg og er til. For det er gjennom det daglige at jeg har blitt kjent med ham.

* for eksempel 1930 oversettelsen av: 1 Pet 2:12
Refleksjon over samme tekst: Samboeren

Ingen kommentarer: