mandag 13. september 2010

Reprise

Noe av det første barnebarna våre lærte å sette pris på var ”Teletubbies”. "Bestefar" hadde nok problemer med å dele entusiasmen over den samme dvd’ens avspilling i en uendelig rekke repetisjoner, men jeg frydet meg med barnebarna i deres glede over stadige gjensyn med Po og Lala.

For et par år siden visste jeg faktisk hvem som var hvem. Det skulle bare mangle – for toåringene pekte dem ut for meg gang på gang – og i en altfor kort, men hektisk periode stod to-åringene i kø…

Jeg vet ikke om det er repetisjonens makt som har fått bibelselskapet til å sette opp det samme bibelavsnittet med få dagers mellomrom:
    Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.
    Kol 3:1-4
Men det er en god metode, og kjempebra dersom jeg klarer å memorere versene. Sist tok jeg bare med de to siterte versene fra det lille avsnittet – de to siste er slik:
    Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham.
Det er et mysterium dette at livet mitt er skjult med Kristus i Gud – og nettopp fordi mysteriet bare kan gripes med troen, er det viktig å gjenta igjen og igjen.

Ingen kommentarer: