onsdag 29. september 2010

Kortfattet

Siden hovedhensikten med denne bloggen er å gi en kortfattet tanke som jeg kan ta med meg videre i dagen, er det alltid en fare å skrive for lite om et stort emne. Ingen ting er verre enn å komme med lettvinte løsninger på eksistensielle problem. Samtidig vil nesten alt jeg skriver om ha så mange fasetter at hver enkelt blogg kunne vært utgangspunkt for en hel avhandling. Hebreerbrevet er et kompakt og innholdsrikt brev – likevel avslutter brevets forfatter på en måte som jeg ofte kunne brukt som avslutning på mine blogginnlegg:
    "Jeg ber dere, søsken, ta vel imot disse ordene til formaning og trøst, selv om jeg måtte skrive så kortfattet til dere."
    Hebr 13:18–22
…og ikke bare det: Dersom jeg har skrevet noe i denne bloggen som har virket støtende fordi det bare var et fragment av en større sannhet, så ber jeg om tilgivelse. I min tro er det kun Jesus som sammenfatter all sannhet. Å beskrive ham på en fullkomment sann måte opplevdes umulig til og med for Johannes. Han har følgende sluttord: "Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives."
Joh 21:25

Ingen kommentarer: