torsdag 29. juli 2010

Kjent og lest av alle mennesker

På mandag (26. juli) var det et intervju med meg i Vårt Land i forbindelse med at det har vært en del kritikk av Benny Hinn den senere tid. Jeg hadde en hyggelig prat med journalist Alf Jøsund, men det er alltid en utfordring å være tydelig slik at det som kommer på trykk faktisk er det jeg mener.

Jeg har respekt for Benny Hinn. Jeg tror han er Guds redskap. Jeg angrer ikke på at jeg var med på kampanjen i Bergen i 1995. Også den gang var det mye jeg var uenig i, både i forhold til økonomiske disposisjoner og verbale angrep på andre profilerte predikanter.

Overskriften: ”Ville ikke invitert ham i dag” er også korrekt, men det er på grunn av at Benny Hinn nylig er blitt skilt og jeg mener at profilerte åndelige ledere bør ta en karantene i slike situasjoner. Om han fortsatt hadde vært gift, måtte jeg likevel satt meg inn i hva han står for i dag, og veid de negative sidene opp mot de positive før jeg tok en beslutning om jeg ville stå bak en ny invitasjon.

Hvorfor?

Fordi det handler om ”sosial hellighet” – derfor skriver jeg om dette først i dag, selv om det stod i avisa på mandag. For å holde progresjonen i ”tankerekken” ville jeg skrive om begrepet ”sosial hellighet” først. Jo sterkere profilert et Guds redskap er dess større er ansvaret.

Paulus skriver:
    ”…dere er selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod.”
    2 Kor 3:2-3
Den profilerte Salomo er mer kjent og lest av flere mennesker enn det Jørgen Hattemaker blir… men det grønne graset – nåden – er lik for alle.

Ingen kommentarer: