fredag 30. juli 2010

”The JCB-track”

Før jeg begynte på denne serien om hellighet skrev jeg at en av grunnene til fokuset er at jeg om en uke reiser til Kenya for å lede et ”Brengle-institute”.

Jeg har vært på jakt etter en overskrift på det jeg vil presentere for offiserene i det ukelange kurset, og jeg har landet på ”The JCB-track” – på norsk blir det ”JGB-sporet” – det er hellighetens vei.

Mens Gud formidlet sin hellighet til verden gjennom inkarnasjon, kors og Åndsutgytelse – går hellighetens vei for mennesket i speilvendt retning: Sporet begynner i ”Jerusalem” ved at Ånden åpenbarer evangeliet. Ferden går videre til Golgata til død og oppstandelse med Kristus. Destinasjonen er Betlehem. Det hellige formidles igjen i verden fordi det har fått kjøtt og blod - et ansikt. Og når vi kommer til Betlehem via JGB-sporet synger englene igjen:
    «Ære være Gud i det høyeste,
    og fred på jorden
    blant mennesker som Gud har glede i!»

    Luk 2:14
For Gud gleder seg i lysets barn som bærer Åndens frukt. *
Etter en måned med sterkt fokus på hellighet hadde jeg ikke noe valg - det måtte bli "The JCB-track - the Way of Holiness"!

* Jfr. ”Hellighet og høsttakkefest

Ingen kommentarer: