tirsdag 27. juli 2010

Hellighet og verden – Guds metode

Hva er den guddommelig formidlingsmetode for å nå ut til verden?

Inkarnasjon
(”sekularisering” - "hverdagsliggjøring")

Ordet får ”kjøtt og blod” * ved at jeg med mitt nærvær i verden ”hverdagsliggjør” hellighet. Det ”hellige” får et ansikt: Mitt ansikt - og ditt ansikt?

Det hender jeg lytter til forkynnelse. Innholdet kan være OK, men det mangler "ansikt". Jeg får lyst til å rope til taleren: Hva betyr dette for deg? Hva har det gjort med deg? Hvilke praktiske konsekvenser har det hatt i ditt liv?

Dersom det hellige bare blir retorikk, uteblir inkarnasjonens under og da er det ikke relevant. Det blir kun religion.

Hvordan blir jeg en del av dette underet? Hvordan kommer jeg hit:
    ”Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.”
    Gal 2:20
Svaret er enkelt – og det har blitt berørt flere ganger i løpet av denne serien: Ved å fornekte seg selv og død med Kristus, og oppstå med ham og representere ham og det hellige i denne verden. For å gjøre det trenges ikke eiendom eller institusjon (selv om begge deler kan være nyttige så lenge det styres av Ånden), det trenges kun en kropp og et ansikt.
…underet som har skjedd, og som verden kanskje ikke forstår, men merker, er at det mennesket som er død og oppstått med Kristus er forvandlet. Forvandlet fra et "meg-meg"-menneske til et "MEG-DEG"-MENNESKE.
"Når det hellige blir en del av verden, har du startet en misjon. Det er Jesus som kommer til Betlehem" **

* Jfr Joh 1:14
** Min oversettelse av: “When the sacred becomes secular, you’ve a mission going. It’s Jesus Christ coming to Bethlehem” Robert H. Schuller in ”Your Church has a Fantastic Future” Regal books 1986 p. 94

Ingen kommentarer: