torsdag 1. juli 2010

Gud er hellig

Det er flere grunner til at jeg i de neste ukene kommer til å ha fokus på hellighet.

For det første tror jeg at det eneste som kan gi evangeliet troverdighet i en sekularisert verden er mennesker drevet av en ekte, hellig kjærlighet.

For det andre er jeg opptatt av hellighet skal prege mitt eget liv.

Til sist er jeg i en prosess med mental og åndelig forberedelse til et ”Brengle-institutt”* som jeg skal lede i Kenya i august.

Gud er start og mål for alt. Han er ”alfa og omega” og derfor forutsetter et slikt emne at Gud selv er hellig. Det er et massivt bibelsk belegg for å hevde at han er hellig.
    1. Han vitner selv om at han er det (f. eks. 3 Mos 19:2)
    2. Engler og åndsvesener sier at han er det (f. eks. Åp 4:8)
    3. Mennesker opplever at han er det (f. eks. Jes 6:5)
Det er også mysteriet i min relasjon til Far – så hellig og likevel så nær.

* "Brengle-institutt" er et konsept der offiserer i Frelsesarmeen samles i en uke til bønn, innvielse og undervisning om hellighet. Instituttets navn kommer fra Samuel Logan Brengle som regnes som Frelsesarmeens fremste hellighetsforkynner.

Ingen kommentarer: