onsdag 30. juni 2010

Forbilde - Brengle

Jeg tar med meg dagens bibelord i dag også. Dermed blir det en naturlig overgang til de neste ukene med fokus på hellighet.

Samuel Logan Brengle er et av mine forbilder nettopp slik Paulus beskriver det:
    ”…vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.”
    1 Tim 4:12–16
Det var kjernen i Brengles forkynnelse:

”Hellighet for deg og for meg, er ikke modenhet, men renhet: et rent hjerte som Den hellige ånd bor i og fyller med ren, mild og varig kjærlighet til Gud og mennesker.

Det er en plante i Sør-Amerika som kalles ”Krukkeplanten”. På stilken under hvert blad er det en liten krukkeliknende vekst som alltid er full av vann. Når planten er liten er krukken full, mens den vokser er krukken full og når den står i full modning er den fremdeles full. Det illustrerer hellighet. Alt Gud ber om er at hjertet er renset fra synd og fylt av kjærlighet, enten det er et lite barnehjerte som enda ikke helt vet hva det vil si å elske, eller det er et fullvoksent menneske, eller en lysende erkeengel foran Guds trone. Dette er hellighet, og bare dette. Det er ikke noe mindre enn dette og det kan ikke bli noe mere.”


Resymé hentet fra ”The Way of Holiness” og gjengitt i ”A Month with Samuel Brengle” – Challenge Books, London 1972 s. 21 - Oversettelse: Jostein Nielsen

Ingen kommentarer: