lørdag 29. mai 2010

Sir Francis Beaufort

…er mannen bak Beauforts skala som brukes til å måle vindstyrken. Admiralen hadde sikkert mye erfaring med vind og brukte sin innsikt til å lage et måleverktøy. Det interessante med skalaen er at den henviser til de synlige resultatene som den angitte styrken gir både til lands og til vanns.

Når det ble meldt et tall fra 0 til 12 på skalaen, så visste folk hvordan det ville ”materialisere” seg og se ut i virkeligheten.
Det er ikke sikkert at 11 m/s forteller like mye – bortsett fra at det er omtrent den farten de beste sprinterne holder. Og vinden kan komme opp i mer enn 36 m/s.

Denne uka har det handlet om vind, om pust, om ånd. Vi har ikke en skala som forteller noe om Åndens bevegelse i vår tid – men Åndens nærvær vil ”materialisere” seg, den vil få et uttrykk. De som er kjenner Ånden vil kjenne det igjen og vite hva det er. Jesus forsøkte å forklare dette for Nikodemus:
    «…Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.»
    Joh 3:1–15
Mennesker som ledes av Ånden er forutsigbare for Vårherre og uforutsigbare for motstanderen.

Ingen kommentarer: