tirsdag 11. mai 2010

”Litt av en prinsesse”

Dette kunne vært en meningsytring om barnehageeventyr om prinser som gifter med prinser, men det er kanskje ikke det mest oppbyggelige å ta med seg inn i en ny dag.

Det handler om en historie min mor fortalte meg som barn og som gjorde sterkt inntrykk. En nervøs, ung jente avla sitt vitnesbyrd. Stotrende sa hun: ”Jeg er et kongebarn”. En gutt skulle kjekke seg etter møtet og sa: ”Pøh! Litt av en prinsesse”. Det var som om jenta fikk nytt mot og responderte: ”Det er han som har valgt meg!”.

Jesus har selv sagt det:
    Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer.
    Joh 15:16
Ungjenta bar allerede mye frukt. Hun kunne blitt støtt og sint, men svarte slik jeg tror Jesus selv ville ha svart!

Refleksjon over samme bibeltekst:
"Hold på en venn!"

Ingen kommentarer: