mandag 10. mai 2010

Kidnappet

Jeg har nevnt det før: Jeg slapper av med god krim. Kidnapping med krav om løsepenger er en gjenganger. Det er lett å kjenne suget i magen når jeg forsøker å sette meg inn i situasjonen til en far som har fått sinn sønn kidnappet – jfr. filmen ”Ransom”.

Løsepengemotivet er langt fra nytt. Det finnes også i Bibelen. Jesus sa om seg selv at han var kommet for å gi livet sitt som løsepenge *. I tillegg til liv og fellesskap med seg selv ga Gud menneskene to ting: Fri vilje og forvalteransvar for jorden. Vi kvitterte med å la oss lokke til å få kjennskap til godt og ondt – til å bli som Gud på egne premisser. Dermed var vi og jorden som vi forvalter "kidnappet":
    For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, som gav seg selv som løsepenge for alle.
    1 Tim 2:1–6
Det er mye mer å si om denne måten å beskrive frelsen på, men i dag holder det med å vite at jeg er frikjøpt.

* Mark 10:45

Ingen kommentarer: