tirsdag 16. mars 2010

Let it spoon

Jeg har noen klenodier i ”suvenirsamlingen” min. Egentlig er suvenirer noe av det jeg ikke samler på, men minner som jeg får fra korps, kolleger og elever tar jeg gjerne vare på. Et av disse klenodiene er fra ”Bibel- og lederlinja” på Jeløy.
Flere år hadde jeg engelsktalende elever og da brukte jeg gjerne engelsk og norsk om hverandre – i hvert fall fra semesterstart fram til jul. Det hendte at jeg av og til fleipet litt med oversettelsen – slik at de norske elevene skulle holde seg våkne.

Det skjedde blant annet da jeg fikk spørsmålet hva ”amen” egentlig betyr. ”La det skje!”, svarte jeg og oversatte umiddelbart ”Let it spoon!” Ikke direkte hysterisk morsomt, men det skapte litt munterhet (og forvirring) i flokken. Da vi et halvt år senere hadde avskjedsfesten fikk jeg en teskje med inngraveringen ”Let it spoon!” – et veldig artig minne!
I dagens tekst står det: Jeg ber om at det igjen kommer tider når nye mennesker vil ”la seg frelse” og sier: ”Amen - Let it spoon!”.

Ingen kommentarer: