torsdag 18. mars 2010

Bakvendtland

Alf Prøysens vise hørte med til barndommens standardrepertoar. I bakvendtland gjør de alt motsatt av det som er normalt i denne verden, og alle er like tøysete og rare.

Jesus tegner et bilde av storhet, maktbruk og undertrykkelse i denne verden og sier:
    Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være deres tjener, og den som vil være først blant dere, skal være alles slave.
    Mark 10:41–45
…og jeg foretrekker dette bakvendtlandet som er tuftet på kjærlighet. Da gjør det ingenting om folk synger at ”der er de like tøysete og rare alle mann!”
Jeg er stolt av å være borger av et slikt rike.

Ingen kommentarer: