torsdag 4. februar 2010

Godt kjent?

Jeg har møtt veldig mange mennesker i mitt liv, og når navn blir nevnt kan det hende at jeg sier: "Jeg kjenner ham." På mange måter er dette kun en uttrykksmåte, for hvor godt kjenner vi egentlig hverandre?
Ektefeller kan hevde at de kjenner hverandre, men sliter med sjalusi – kjenner de hverandre da?
I dagens bibeltekst leser vi:
    Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: 'Vis oss Far'? »
    Joh 14:8-14
Jesus er skuffet. Filip burde ha kjent ham nå. Jesus har vært hos meg mer enn ti ganger lenger enn han hadde vært sammen med Filip, og jeg jobber fremdeles med å kjenne ham bedre. Det er et velsignet og spennende prosjekt.

Ingen kommentarer: