lørdag 23. januar 2010

Forutsetning for avling

I dag er det liknelsen om arbeiderne i vingården som er dagens bibelord (Matt 20:1-16). Jeg har talt og undervist fra denne liknelsen mange ganger, og har funnet seks forutsetninger for avling:


* Arbeiderne
Tilgjengelighet er det første Gud spør etter:

Så hørte jeg Herrens røst:
«Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?»

Jes 6:8

* Vingården
Vingården er Guds rike, og vi må aldri glemme at Guds rike er mer enn menigheten

Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
Matt 24:14

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Matt 6:33

* Lønnen
Hva er lønn i denne sammenheng? - Dette er en utfordring og her noe å reflektere over:

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen.
Matt 6:1

Den som gir dere et beger vann å drikke fordi dere hører Kristus til – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn.
Mark 9:41

Er det galt å ha lønn som drivkraft?

David spurte «Hva var det han skulle få, den mannen som feller filisteren og tar en slik vanære bort fra Israel? Hvem er han vel, denne uomskårne filisteren, som våger å håne den levende Guds fylkinger?» Folket gjentok det som var sagt: Det og det får den som feller ham.
1 Sam 17:26-27

* Initiativet
Det er mye ubrukte ressurser fordi ingen har tatt initiativ til å aktivisere dem:

Filip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Filip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham.
Apg 8:30f

* Nøden
Jfr ”Nødprinsippet” (i norsk kirkehistorie – bruken av lekmenn)
”Nød” en forutsetning for at det skal skje noe i Guds rike:

Så sier han som er høyt opphøyet,
som troner evig og heter Den Hellige:
I det høye og hellige bor jeg
og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv
og gjøre de knustes hjerter levende.

Jes. 57:15

* Gjentakelsen
”Den åndelige økologi” - Vingårdsmannen gikk ut igjen og igjen.

Ingen kommentarer: