tirsdag 26. januar 2010

Berømte taler

Det er noen taler som er blitt historiske. Kennedys: ”Ich bin ein Berliner”, Churchhills: “Never, never, never give up“ (som var hele talen!) og Luther Kings: “I have a dream“ er noen eksempler.

Da jeg på midten av 70-tallet besøkte Windsor Castle så jeg et dikt på George VIs grav som jeg noterte på et ark og har brukt ved noen anledninger. Det jeg ikke visste den gang er at George VI siterte diktet i en tale han holdt den 25. des. 1939 rett etter at den andre verdenskrig hadde startet (lydspor). Kongen var ikke kjent som en god taler, men denne talen er blitt historisk. I norsk oversettelse er diktet slik:

”Jeg sa til mannen som stod ved porten til det nye år:
’Gi meg et lys slik at jeg kan gå trygt inn i det ukjente.’ Og han svarte: ’Gå inn i mørket og legg din hånd i Guds hånd. Det vil være bedre enn lys og tryggere enn en kjent veg.’”


Det er godt å være trygg i Guds hånd. I tillegg har han også gitt oss et lys for veien videre. Det er ikke alltid jeg ser langt, men det holder for et skritt om gangen:
Ditt ord er en lykt for min fot
og et lys på min sti.

Salme 119:105-112
----------------------------------
Se også:

Ingen kommentarer: