mandag 14. desember 2009

”Jeg er plutselig tilbake”

Meldingen i vinduet på butikken til en av våre nye landsmenn vakte munterhet i begynnelsen, men nå er den blitt en del av vårt vokabular. Av en eller annen grunn bruker jeg det konsekvent selv (?). Forskjellen på ”straks” og ”plutselig” er ikke så stor, men plutselig signaliserer overraskelsens element. Jeg har en følelse av at det kunne ha vært brukt i et bibelsk endetidsperspektiv. Dagens tekst støtter det:
    Herren som dere søker,
    kommer brått til sitt tempel.

    Mal 3:1-5
Dette ble fulgt opp av Jesus selv: Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det (Matt 24:44), mens Paulus skrev: Dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten (1 Tess 5:2). Det er utvilsomt noe ”plutselig” over en slik tilbakekomst. Malaki fortsetter med å si: Men hvem kan tåle den dagen han kommer, hvem kan stå seg når han kommer til syne? Den tanken finner jeg igjen mange steder – Gudsnærværet slår mennesker til jorden, og på den dagen når dette går i oppfyllelse skal hvert kne bøyes! (Fil 2:10). Jeg er alt kommet inn i den vanen, men den må vedlikeholdes. Det gjør godt å bøye seg for Herren.

Ingen kommentarer: