fredag 13. november 2009

Myndighetene III

Forholdet til myndighetene vil alltid være utfordrende. Peter skriver om den samme ”underordning” som Paulus. Ikke så rart kanskje, for Peter var der da Jesus med en mynt i hånden ba folk om å gi keiseren hva keiserens er og Gud hva Guds er (Matt 22:21). Det var også Peter som fisket en fisk som hadde slukt en sølvmynt som ble brukt til å betale tempelskatten for Jesus og ham selv (Matt 17:24-27).
    Dere skal for Herrens skyld underordne dere enhver myndighet blant menneskene, enten det er keiseren, den øverste, eller landshøvdingene som han har utsendt; de skal straffe dem som gjør det onde, og rose dem som gjør det gode.
    1 Pet 2:11–17
Det er ikke noe problem med underordning dersom det er slik myndighetene fungerer. Det som forundrer meg er at Peter ikke tar forbehold, men kanskje dette også er et budskap til myndighetene? Han utfordret selv en del av myndighetsapparatet med følgende utsagn: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham.» (Apg 4:19). Uansett tror jeg Peter treffer blink når han i brevet fortsetter med: For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og tankeløse mennesker. Det er et guddommelig prinsipp å overvinne det onde med det gode (Rom 12:21) – Dette kan for øvrig også leses som overskrift til Paulus sitt ”vanskelige” kapittel om relasjonen til myndighetene. Myndigheter kan knuse militære opprør, men vil før eller siden gi tapt for godhet. Guds godhet vil til slutt drive mennesker til omvendelse. Det tror jeg på!

Ingen kommentarer: