torsdag 12. november 2009

Myndighetene II

Hele denne uka er det fokus på myndighetene, og som nevnt i går er temaet et av de virkelig vanskelige å forholde seg til – særlig når vi kjenner en historie og en samtid med undertrykkende ”ismer” i en eller annen form. Paulus er litt mer moderat i dag:
    Du skal minne dem om å underordne seg styresmaktene og myndighetene, rette seg etter dem og være villige til å gjøre alt som er godt.
    Titus 3:1-3
Her er underordningen modifisert til å være villig til å gjøre det som er godt. Det må bety at pålegg som kan defineres som onde eller som går imot sannheten ikke trenger å etterfølges. Det er ikke konfliktfullt å være villig til å gjøre det som er godt, men mange vanskelig spørsmål gjenstår.
Hva f. eks. med ”tvungen verneplikt”? Tross pasifistiske betenkeligheter stortrivdes jeg, men ”dimmet” fra ”kvartkurset” da jeg lærte hvordan jeg som MP skulle bruke batongen uten at det ble blåmerker. Offisielt hadde vi ikke lov til å slå, men det var vi "nødt til" og uten merker, ingen bevis. Det var lettere å ”gjøre det som er godt” som sivilarbeider i Regnbuen barnehage. Men slike valg er vanskelige.

Ingen kommentarer: