torsdag 5. november 2009

Beseglet skjebne

Overskriften gir negative ”vibber”, men i denne sammenheng tenker jeg utelukkende positivt:
    Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag.
    Ef 4:30
Et segl skal være på plass til den som er autorisert bryter det. For den troende er det én som er verdig til å bryte åndelige segl: Jesus selv (Jfr Åp 5:9). Det vil skje på ”frihetens dag”, når målet er nådd.

Dersom mitt fokus og mine handlinger i mellomtiden er på det som bryter ned og ødelegger kan jeg gjøre Den hellige ånd sorg og stå i fare for selv å bryte seglet. Derfor er det viktig for meg å ha en personlig relasjon til Den hellige ånd. Når jeg har det, merker jeg at jeg fryder meg over at min skjebne er beseglet!

Se også refleksjonen:
”Plombering”

Ingen kommentarer: