lørdag 17. oktober 2009

Ordet i ”sin makt”

Jeg er vokst opp i en relativt ”verbal” familie – og tradisjonen er blitt videreført i min egen. Kommunikasjonen flyter lett. Vi leker med ord. En god formulering får oppmerksomhet.
Dagens bibelord advarer dem som blir hovmodige på grunn av at de har ordet i sin makt.
Barack Obama er et eksempel på hvor viktig det er med talegaver. Han har allerede gjennomført noe av det han har talt om, men skeptikerne til tildelingen av fredsprisen frykter at det meste er retorikk.

Det gjenstår å se. Jeg hører med til dem som ber om at han må lykkes med å omsette sine ord i handling. Samtidig prøver jeg å huske at:
    Herrens ord er rene ord,
    lik sølv som er lutret i smelteovnen,
    sju ganger renset.

    Salme 12:1-9
Tenk om Herrens ord ble kilden for all menneskelig kommunikasjon og samhandling!

Ingen kommentarer: