mandag 26. oktober 2009

Hva skal forkynnes?

Kerygma er et flott ord (av gresk: κηρύσσω = å bekjentgjøre, forkynne) som innenfor teologien beskriver den kristne forkynnelse. Jeg lærte om dette første gang da jeg gikk på offisersskolen for over 30 år siden. Vi fikk i oppgave å analysere flere taler i bibelen for å komme fram til ”det bibelske kerygma” – et bibelsk mønster for forkynnelsen. Det er mange taler å velge mellom, og ikke alle følger "skjemaet".
Talen Paulus holdt for kong Agrippa er ikke direkte forkynnelse, men en forsvarstale. Derfor blir den ikke analysert på lik linje med de andre tale(r)ne. Paulus vitnet om at han var kalt til å forkynne, og at han hadde vært lydig mot dette kallet:
    jeg har forkynt …. at de må angre og vende om til Gud og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen
    Apg 26:19-23
Helt genialt! Paulus oppsummerte i en liten setning målet med sin forkynnelse. Kanskje et tips til flere av oss som forkynner både titt og ofte. Jeg tar det med neste gang jeg skal undervise ”homiletikk”
(= læren om den kirkelige preken).

Ingen kommentarer: