onsdag 29. juli 2009

Tjenende lederskap

Med ansvar for ”Nordic Leadership Development Institute” kommer ofte begrepet “Servant Leadership” opp som en sentral tanke både i forelesninger og litteratur. Jeg arbeider også med å oversette John Maxwell’s bok ”The 21 most powerful minutes in a leader’s day” , og der, som i flere av sine bøker, er forfatteren opptatt av dette helt unike ved Jesu lederskap. Jesus var selv bevisst på å modellere denne kvaliteten – men han forkynte det også:
    ”…lederen skal være som en tjener….jeg er som en tjener blant dere.”
    Luk 22:24-27
Om alle vi som hadde lederansvar klarte å leve opp til dette, ville vi sikkert nådd lenger og verden ville blitt et bedre sted for alle.

I dag er det parlamentsvalg i Moldova. Et lite paradoks at dette er "dagens bibelord" akkurat i dag. Denne nasjonen trenger et tjenende lederskap mer enn noen. Vær med og be om det!

Ingen kommentarer: