torsdag 30. juli 2009

Ibsen-sitat

Nå kan du spasere på Ibsen-sitater i Oslo sentrum. Jeg har gjort det ofte de to siste årene. Mange av sitatene vekker minner når jeg tar tid til å lese dem. Dersom vi ble "hørt" i lekser som kun var delvis innlært, pleide en av lærerne mine sitere: "Det, som du er, vær fuldt og helt og ikke stykkevis og delt", men han byttet ut "er" og "vær" med "lær".
Mye av det Ibsen skrev har bibelske paralleller:
Israelsfolket fikk bud om dette før de skulle innta landet som Gud hadde lovet dem. Jeg tror at det å være helhjertet er en nøkkel til oppfyllelse av Herrens løfter.

Ingen kommentarer: