onsdag 3. juni 2009

"i"

Når overskriften skrives slik regner jeg med at det verken tenkes engelsk eller Røkke. I dag handler det om preposisjoner, og det er rare greier. Bruken forandrer seg mellom dialekter og landsdeler – for ikke å si språk og land. For en med sterke språkinteresser er det farlig å innlede slik når tanken om en ”daglig” blogg er at den skal være kortfattet. Så jeg stopper med de lingvistiske fascinasjoner med en gang, men holder fast på ”i”. Jeg liker å kalle den for bibelens viktigste bokstav, og da må jeg sette den inn i en sammenheng:
  Lovet være Gud,
  vår Herre Jesu Kristi Far,
  han som i Kristus har velsignet oss
  med all Åndens velsignelse
  i himmelen.

  Ef. 1:1-3

Det er Paulus som på denne måten hjelper oss til å fokusere på hvor, hva og hvem som er kilden til velsignelse. Denne velsignelsen inkluderer veldig mye, og det er en flott øvelse å sette opp alt det vi f. eks. har i Kristus. Når det står skrøpelig til på hjemmebane, når ressursene er knappe og følelsen av å komme til kort på alle arenaer presser på. Da er det god terapi å tenke på at jeg har ”alt i ham” – til og med beskyttelse mot fordømmelse.

Ingen kommentarer: