torsdag 21. mai 2009

Støtt og stadig

Gjennom tjenesten min i Drammen er det noen mennesker jeg møter ”støtt og stadig”. Det er deilig med slike mennesker. Det er slike man kan regne med både i medgang og motgang. De som er der støtt blir også støtter, og det trengs når det bygges – og i Guds rike gjøres det hele tiden. Da Jesus fór opp til himmelen kan vi lese at disiplene vendte tilbake til Jerusalem i stor glede, og:

Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.
Lukas 24:46–53

Disiplene hadde en autoritet i kraft av å ha vært sammen med Jesus, men de fortsatte å bygge troverdighet gjennom måten de levde sine liv: De var ”stadig” i tempelet. De kunne regnes med. Ingenting kan erstatte det å ”være sammen med Jesus”. Men også i dag bygges det troverdighet gjennom å være en man kan regne med - en man støtt og stadig "møter i tempelet". Måtte det støtt og stadig bli flere av dem!

Ingen kommentarer: