onsdag 20. mai 2009

”Du kan godt få lov til å bære meg!”

Det er barnebarnet som kommer med denne rause tillitserklæringen. Selvfølgelig er det en gevinst for morfar, men jeg kan også se et par gevinster for henne som blir båret:
  • Hun slipper å gå selv og kan hvile i sterke armer.
  • Hun får en porsjon nærhet.

Jeg tror ikke bare det er ei lita jente på tre år som har behov for å få dekket to så sterke behov:
Frels ditt folk og velsign din eiendom!
Vær du deres hyrde og bær dem til evig tid!

Salme 28:6-9
Med samme tillit som veslejenta har jeg lyst til å si til hyrden:
”Du kan godt få lov til å bære meg!”
Kanskje han blir like glad som morfar?
…og jeg, jeg får en dose med hvile og nærhet!

Ingen kommentarer: