tirsdag 5. mai 2009

For kommende slekter

Alt som blir skrevet ned har en mulighet til å overleve øyeblikket. I følge undersøkelser er vi gjennom vår bruk av moderne teknologi blitt flinkere til å uttrykke oss skriftlig, men vil det skrevne ord i digitalt format bli lesbart for kommende slekter? Det er ikke sikkert ”digitale forfattere” enten det er på SMS, blogg eller i et chatroom på internett tenker over at det de formidler er for neste generasjon. For ca 3000 år siden satt en salmedikter og var bevisst om at han skrev for framtiden:

Dette er skrevet for kommende slekter
Dagens bibelord: Salme 102:19-23

…og det er ikke småtteri han formidler: Et nyskapt folk, frigjort fra dødens favntak som priser Herren – ikke bare individuelt, men hele folkeslag og kongeriker samler seg for å tjene Herren. Jeg aner konturene av dette. Jeg tror vår slekt ser noe av det skje. På verdensbasis har aldri den kristne tro stått sterkere. Men må det gå enda en generasjon før hele folkeslag og nasjoner samles for å tjene Herren?
Måtte det skje snart! Det ville bringe lekedom til en syk verden.

Ingen kommentarer: