lørdag 16. mai 2009

Et skjevt bytteforhold

Ingen liker å komme skjevt ut av et bytteforhold. Dersom noen gjør oss en tjeneste, vil vi gjerne yte noe tilbake. Samfunnet er ordnet slik at vi kan gjøre opp oss i mellom med ”penger” som betalingsmiddel, men det er situasjoner hvor penger ikke er gangbart. Det er ikke godt å føle at man står i gjeld uten å ha muligheten til å skape balanse i bytteforholdet.

Hvordan kan jeg gjengjelde Herren for alle hans velgjerninger mot meg?
Salme 116:1-14

Salmisten skylder Herren sitt liv. Etter en sjelesørgerisk samtale hvor jeg hadde tilsagt konfidenten syndenes forlatelse, repliserte vedkommende: ”Jostein, det hadde vært så mye enklere om du hadde sagt at jeg måtte dra på pilegrimsreise til Trondheim og gå barfotet opp til alteret i Nidarosdomen!” Det er mulig det kunne gitt en viss følelse av balanse i bytteforholdet. Men hos Gud er alt av nåde, og da må jeg prøve å hvile der. Det fungerer faktisk. Har du prøvd?

2 kommentarer:

Lars Dalen sa...

Millioner sulter hver dag. Det er skjevt bytteforhold. Du kan begynne å forandre det forholdet hvis du vil gjøre herren din glad.

Jostein Nielsen sa...

Hei Lars!
Takk for utfordringen! Jeg har forsøkt å bruke det meste av livet mitt til dette. Jeg har valgt å jobbe uten å telle timer for en lønn som ligger på minstelønnsnivå i Norge. Jeg har også bodd tre år av mitt liv i Europas fattigste land med de samme betingelser som nasjonale arbeidere - og "ja" jeg tror Herren ønsker at vi skal jobbe mot urettferdighet i et globalt perspektiv. Hva er ditt bidrag?