søndag 26. april 2009

Sauer er ålreite dyr!

Jeg vet ikke om Liv Finstad setter pris på å bli husket for sin uttalelse i forbindelse med RVs støtte til økt sauehold. Tror heller ikke finansminister Per Kleppes som forsvarte ukritisk bruk av Statens Blå kort (for frie tjenestereiser) med utsagnet: ”Flyene går jo likevel!” var glad for å bli husket for det. Selv har jeg ofte tenkt som Piet Hein: ”Det er et ønske jeg alltid har haft, at kunne tie med tilbagevirkende kraft!”
Men tilbake til sauene. Gjetermotivet er flittig brukt i Bibelen, og hele denne uka har tekstene pekt nettopp på sauer. Det når et klimaks i dagens bibelord om Jesus som den gode gjeteren. Derfra henter jeg følgende:

Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min røst, og det skal bli én flokk og én gjeter.
Joh 10,11–16

Hvem er ”de andre sauene”? Jeg tolker det som en oppfordring til å være forsiktig med å plassere noen ”innenfor eller utenfor”. Jesus har sauer som vi ikke betrakter som en del a flokken!!! Spennende tanke! Men enda mer spennende er det at vi skal bli én flokk med én gjeter. Han har i utgangspunktet bare én flokk, én menighet. Det blir flott når vi alle samles. Jeg gleder meg for ”sauer er ålreite dyr!”.

Ingen kommentarer: