mandag 27. april 2009

Kringsatt av fiender

Nordahl Griegs kjente sang er stadig like aktuell. Griegs våpen mot ødeleggelseskreftene var: Troen på livet og menneskets verdi, og han konkluderte med at dette, skjønnheten og det gode må vi ta vare på "som om vi bar et barn varsomt på armen!”

Sangen forener humanister og kristne, og kan gjerne synges som akkompagnement til dagens bibelord:

Som hyrden skal han gjete sin hjord
og samle lammene i sine armer.
Han skal bære dem ved barmen
og lede deres mødre varsomt.
Jes 40,9–11

Her dukker gjetermotivet opp igjen. En av gjeterens oppgaver er å beskytte det sårbare. Det trenges i en farlig verden. Nettopp fordi jeg selv er en ”gjeter” er det av avgjørende betydning at jeg kjenner ham som er min gjeter. Det er kun han som kan lære meg den oppgaven.

Ingen kommentarer: