onsdag 8. april 2009

Rusa på bekymringer!

Er det mulig? Ja, i hvert fall dersom jeg skal ta Jesu ord på alvor. Han sier:
”La dere ikke sløve av …… livets bekymringer”
(dagens tekst Luk. 21:34-38).

Men er dette det samme som ”rus”?
Jeg laget bevisst tomrommet ”……” . Der står det ”svir og drikk”. Bekymringer har samme effekt. De er sløvende, vanedannende og som regel helt bortkastet.
Noen ”koser seg” med bekymringene sine og føler seg urolige dersom de ikke hadde noe å bekymre seg for. Jeg har lest at mer enn 90% av mine bekymringer er fullstendig grunnløse. I den siste resten kan det være enkelte risikofaktorer, men at det kun er i den siste halve prosenten at faremoment bør gi grunn til bekymringen og føre til at man tar særlige forhåndsregler. Problemet er at vi er blitt så sløvet av å bruke energi på de 99,5% grunnløse bekymringene at vi ikke har overskudd til oppmerksomhet når vi egentlig trenger den.

Jesus bruker dette i sammenheng med å være klar for den ”siste dag”. Jeg har selv studert eskjatologi (læren om de siste ting) både av egen interesse og som særemne på universitetet. Det er en del av Guds ord som er viktig og som jeg tar på alvor, men jeg har også møtt mennesker som ”ruser” seg på dette emnet. De lager endetidstabeller og setter sine medvandrere i et eget ”bibeltroskapshierarki” når de hører deres syn på bortrykkelsens plassering i forhold til den store trengsel osv.
Gud er overraskelsens Gud. Han har sagt ting gjennom sitt ord som gir grunnlag for flere fortolkninger fordi vi ser stykkevis og forstår stykkevis. For å forvirre oss? Nei, for å skjerpe oss.
Er du klar?

Ingen kommentarer: