tirsdag 13. juli 2004

Ånden gjør levende!

”Bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende” 
2 Kor 3:6b
Dette er en sannhet på mange områder:

1) Oppdagelse
Ånden hjelper oss til å oppdage Bibelens sannheter. Bibelen er en åndelig bok, og det som hører Ånden til kan kun bedømmes på åndelig vis (Jfr. 1. Kor. 2:14).

Da Gud kom med bokstav i den første pakt, ble 3000 mennesker drept (2. Mos. 32:28), men da han kom med pantet på den nye pakt, ble 3000 mennesker frelst.

Bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende – er en åndelig sannhet som oppdages ved at Ånden gjør den levende for oss.

2) Oppstart
Den Hellige Ånd har vært der som livgiver ved enhver start:
Ved skapelsen (1. Mosebok 1:1f)
Ved unnfangelsen av Jesus (Lukas 1:35)
På pinsedagen (Apostelgjerningene 2)

Ånden som gjør levende gir oss en oppstart!

3) Oppstandelse
I Efeserne 1:20 står det om Den Hellige Ånd som Guds kraft, og at det var med denne veldige kraft og styrke Gud oppreiste Kristus fra de døde. Den er nå virksom i oss som tror. Vi døde med Kristus, men vi ble også gjort levende med ham i hans oppstandelse.

4) Oppreisning
I Esekiel 37 står beretningen om profeten som kommer til dalen med de døde ben. Gud ber ham tale profetisk til de døde, og kroppene føyes sammen, men det er fortsatt ikke liv. Da får han beskjed om å tale profetisk til ”livsånden” – så kommer livsånden og blåser liv i dem – ”de reiste seg opp og ble stående. Det var en veldig hær”

Ånden vekker opp døde og reiser opp det som har falt. Livgiveren er også Oppretteren.

5) Oppdrag

...og alt dette gjør Ånden for at vi skal gå levende inn i et levende oppdrag:
”Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner...” Apostelgjerningene 1:8

Ingen kommentarer: