onsdag 14. juli 2004

ÅND = ILD

”....ild kom til syne....”
Apostelgjerningene 2:3 
Dette skjedde på pinsedagen da Den Hellige Ånd kom. Dersom du er et Guds barn har du tatt imot Den Hellige Ånd i ditt liv, og er du døpt i Den Hellige Ånd er ilden for Guds rike tent i ditt liv. Vi ber ofte ”Tenn oss på ny”, men når Paulus minner Timoteus om at han har fått en nådegave ved håndspåleggelse, sier han ikke: Be Gud om å tenne på ny – men: Tenn på ny! (2 Timoteus 1:6)
 Med andre ord ligger initiativet hos Timoteus. Hvordan kan vi tenne på ny?

1) SAMLE GLØRNE!
Hvis ilden er i ferd med å dø ut, er det et godt råd å samle glørne sammen. Begynn å takke Gud for alle de gangene du har opplevd ild i ditt liv! Finn andre troende som det gløder hos – det er et bibelsk prinsipp: ”På pinsedagen var de alle samlet”. Det var fortsatt litt glør igjen i de 120 som ventet på den øvre sal – nå samlet de glørne sammen – og ilden kom. På engelsk står det at de var samlet i ”en akkord”. Vi behøver ikke synge samme tone, men sammen blir det en akkord!

2) RIST UT ASKEN!
Det er vanskelig å kvitte seg med asken etter det som har vært – asken etter forrige gang det brant. Den siste vekkelsens medlemmer vil ofte være den nye vekkelsens motstandere fordi de likte så godt hvordan det var forrige gang, men dersom du trenger å tennes på ny, er det et tegn på at den forrige vekkelsen er forbi.....

Levittene fikk påbud om å fjerne asken fra brennoffer-alteret hvor ilden alltid skulle holdes brennende (3. Mosebok 6:1ff)

3) LEGG PÅ NY BRENSEL!

Les Guds ord og ta del i fellesskapet med andre kristne. Innerst inne vet du hva som tjener ditt kristenliv og hva som ikke gjør det – følg den overbevisningen – ikke som en legalistisk trell, men fordi du vet hva som er best for deg!

4) ÅPNE FOR TREKKEN!
Det er å slippe Den Hellig Ånd til for fullt. Ånd er pust eller vind – Jfr. Johannes 3:8 – da vil det virkelig brenne i Guds menighet.

Ingen kommentarer: