mandag 1. september 2003

ELEFANT ELLER KANIN?


I Guds ord finner vi beskrivelser av eksponentiell vekst - f. eks. i matundrene (mettingen av henholdsvis 4000 og 5000 menn - foruten kvinner og barn). Gud har også gitt oss eksempler i naturen:ELEFANTENE

..er fruktbare fire ganger per år.
Får et avkom per graviditet
22 måneders svangerskapsperiode
Kjønnsmodne etter 18 år.
Familien vokser fra 2 til 3 på tre år.
KANINENE

…er praktisk talt uavbrutt fruktbare.
Gjennomsnittelig 7 avkom per graviditet
1 mnd svangerskapsperiode
Kjønnsmodne etter 4 mndr
Familien kan bli 476millioner på tre år

STORE MENIGHETER

likner på elefanter og kan klare ting som de små ikke klarer, men dersom vi skal fylle jorden med kunnskap om Herrens herlighet (Hab. 2:14) må vi sørge for å øke antallet små, enkle forsamlinger også i Templets regi. Du er allerede med i en ”elefant-familie”, men kanskje du også skal være med å starte en ”kanin-familie”?

Publisert i Tempelnytt nr. 9 - 2003

Ingen kommentarer: