onsdag 1. januar 2003

En ”A-B-C” for Templet!

En ”ABC” danner grunnlaget for leseferdighetene til de fleste av oss – enten det var Nordal Rolfsens lesebok, Thorbjørn Egners bøker om Ola-Ola eller en mer dagsriktig pedagogisk vinkling. Trenger vi en ”ABC” som grunnlag for arbeid i Templet i det nye året?

Vi har selvfølgelig Guds ord, og en ”tenkt ABC” må aldri gå på kompromiss med Ordet, men for meg har det vært viktig å ha noen hovedfokuseringer, og jeg kaller dem ”ABC”. Det blir på en måte det jeg har sett som viktig for Templet, og som derfor blir viktig å fortsette å arbeide med:

A – står for ”Aldri alene”

For det første er det viktig at den enkelte blir overbevist om at han aldri er alene fordi Gud alltid er med. Dernest er det viktig å huske at vi står i en sammenheng i menigheten og at vi kan knytte oss opp mot grupper hvor vi kan føle oss ivaretatt og selv får bidra med våre talenter og gaver. Til sist er det viktig å fokusere på det faktum at vi ikke er alene om å ha mottatt oppdraget om å gjøre Oslos befolkning til disipler, men at vi har en viktig rolle å spille i et økumenisk fellesskap av gjenfødte kristne fra alle konfesjoner.

B – står for ”Bønn”

Bønn som en forutsetning for åndelig vekst og utvikling, og med det også vekst i antall, kan ikke understrekes ofte nok. Bønn er nøkkelen til den verdensvide vekkelse som pågår. Hvordan kan vi vite hva som er Guds vilje hvis vi ikke ”søker hans hjerte”?

C – står for ”Celle”

Kirkevekstundersøkelsen viser at dette er Templets desidert svake punkt og viser med tydelighet også sammenhengen mellom disse tre punktene. Cellene er et sted hvor vi kommer nær Gud og medkristne hvor vi får opplevelsen av ikke å være alene, og hvor vi kan få et dyptgående bønnefellesskap. Det blir også et sted hvor nye mennesker kan finne trygghet og introduseres til Guds rike og menigheten.

Jeg tror dette er et viktig grunnlag å bygge videre på!

Publisert i Tempelnytt nr. 1 - 2003

Ingen kommentarer: