lørdag 1. desember 2001

”Det skjer aldri noe spennende…”

Kan det tenkes at ”vitsetegningen” ikke er så morsom likevel? Personlig kan jeg godt tenke meg muligheten av at ikke alle hyrdene fikk med seg det som skjedde. 

Etter ett og et halvt år i Templet korps har mange av dere hørt meg sitere en linje fra ”Deg være ære” flere ganger:

”TROENS ØYE SER DET!”


Å tro er en gave, men mange nekter å ta i bruk selv det mål av tro de har fått. De blir blinde for at det ”skjer noe spennende i denne jobben” og dermed går de glipp av underet.


Vi ønsker at det skal skje mye i Templet – at det skal skje noe spennende her, og det gjør det!
Det er spennende det som skjer på babysang – det er flott slik vi opplevde for et par uker siden når et barn ble velsignet hos oss selv om tilknytningen er av helt ny dato. Det er spennende at vi har fått i gang småspeidere som allerede føler seg hjemme. Det er flott at vi går nye veier og tilbyr dans enten det er uttrykk for lovsang eller ren livsutfoldelse i form av ”Break-dance”. Vi fryder oss over tonene fra juniorhornmusikken og juniorgospel, og får stadig meldinger om nykommere i Gospelkoret.

Vi hører om godt besøk på Basement Lounge og at det samles til uformell bønn og lovsang. Vi hører om mennesker som blir frelst, fornyet og helbredet; om hornorkesteret som får være med å skrive kirkehistorie i Spania ved å få marsjere og holde friluftskonsert i et land som paven har sagt at er mer katolsk enn han selv (se s. 15). Det meldes om mennesker som søker forbønn på formiddagstreffene og engasjerte hjemforbundssøstre som vil ha mer bibelundervisning.

Det snakkes om høy trivselsfaktor i de forskjellige gruppene fordi ”vi bryr oss om hverandre”. Troens øye ser at det skjer noe. Det gjør alltid det der Jesus får stige ned, der vi ønsker ham velkommen! Klarer du å se at han er midt i blant oss? Det er han også i julemåneden. Jeg tror det blir spennende!


Publisert i ”Tempelnytt” nr 12 - 2001

Se også Er det noe du går glipp av? - som ble publisert i Dagen 21. des. 2002

Ingen kommentarer: