lørdag 1. september 2001

PEPTALK

"Hva ble sagt i pausen?"
2. omgang har akkurat startet – det er kommet noe nytt over innsatsen til spillerne på banen, og kommentatoren undrer seg: "Hva kan treneren ha sagt?"

Vi har hatt en liten pause (les: sommerferie), og jeg håper at du har fått høre noen ord fra "treneren" – ord som kommer til å få innflytelse på innsats, strategi og spillestil. "Treneren" har sagt meg en del ting, her er noe:

Under kongressen understreket han betydningen av fellesskapets fungering for at nye mennesker kan nås med evangeliet. Videre hvor viktig det er å la seg beruse av Ånden og nyttiggjøre seg rusens positive effekter.

Litt senere viste han hvor viktig det er å ikke vurdere innsatsens verdi ut fra de umiddelbare resultatene. Det viste Carinas vitnebyrd på Lydhus om hvordan hun – fullstendig fremmed for kristen forkynnelse – hadde fått Jesus forkynt på barnemøtene i Bibelteltet på campingplassen hvor foreldrene var stamgjester. Hvordan forventningene til sommerferiene innebar en lengsel etter et nytt møte med Jesus – inntil hun som 15-åring skjønte at hun kunne ha Jesus med seg hele året ved å invitere ham inn som en del av sitt liv. Hun ble frelst og er nå selv med i arbeidet for å nå barna på campingplassen med evangeliet.

I Lyngdal fortalte treneren hvor viktig det er at verden får se at kristentro er liv. De 10-15 ungdommene som så de kristne fryde seg i Ånden, ønsket selv og få del i det samme, og ved første anledning til å søke forbønn kom de fram og satte seg på "botsbenken" for å få del i dette livet. Oppfølging med nyfrelstmøter ble resultatet.
 

I Aalborg ble jeg igjen minnet om at han kan gjøre uendelig mye mer enn det jeg ber om og forstår. Han har fortalte at Han fortsatt har kontroll dersom jeg er villig til å gi ham kontrollen.

Det var litt av det "treneren" sa til meg i "pausen" – hva har han sagt til deg? Jeg er klar for en ny omgang – fløyta har gått for avspark – er du med? 

Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!Åp 2:7a
Publisert i Tempelnytt nr. 9 - 2001

Ingen kommentarer: