torsdag 1. februar 2001

Bygg et bønnefyrtårn for nabolaget ditt!


”Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!"
Matteus 5:14-16
Hva et bønnefyrtårn er
Et bønnefyrtårn er ganske enkelt et "hushold" av en eller flere troende som ber konkret for fortapte menneskers følte behov og for deres frelse - innen det området de har valgt som sitt, enten det er nabolaget, arbeidsplassen eller skolen.

Et bønnefyrtårn kan være:
- En familie som ber for sitt nabolag
- En lærer som ber for sin klasse
- En ansatt som ber for sine kolleger

Hva et bønnefyrtårn ikke er:
Et bønnefyrtårn er ikke en bønne- eller bibelgruppe eller et husfellesskap. De samme folkene som har valgt å være bønnefyrtårn, kan selvsagt også være med i slike grupper, men møtene i dem er ikke bønnefyrtårn.

Et bønnefyrtårn er ikke det samme som flere kristne familier som bor i samme strøk og ber sammen for sine naboer.

Hensikten er å få en massiv mobilisering av så mange familier som mulig og så mye bønn som mulig, uten å belaste forsamlingene med nye strukturer som konkurrerer med annen virksomhet. "Hushold"-bønn gir en fleksibel infrastruktur og store muligheter for nærkontakt med medmenneskers behov.

Hvordan starte sitt eget bønnefyrtårn?

1. Definer ditt målområde
Finn størrelsen på ditt målområde ved hjelp av de følgende retningslinjene:

Mål av tro
- Spør Herren om det antallet mennesker eller hjem han vil at du personlig skal influere for hans rike, og be ham om tro til å gjøre det

Innflytelsessfære
- Hvor stor er den gruppen av mennesker du er i daglig kontakt med? Hvor langt fra hverandre bor familiene/menneskene i ditt nabolag?

Geografisk område
- Ditt målområde må være lite nok til at du reelt kan "gi en hånd" og berøre mennesker personlig hvis det skal fungere. Å kunne spore resultatene av bønnen er viktig for prosessen. Du må kunne følge med på det som skjer i målområdet.

Lag et kart over ditt målområde
- Foreta en rekognoseringsvandring

- Tegn inn bygg og steder ved hjelp av enkle symboler. Noter navn og adresser hvor det er mulig.

- Bruk kartet som en bønneguide når været ikke tillater bønnevandring ute, og for å skrive ned tilleggsinformasjon etter som den blir tilgjengelig

2. Skaff deg de nødvendige verktøy

Bønnejournal
- Før en bønnejournal over de bønnebehov som kommer til uttrykk. Sett av plass både til behovene og bønnesvarene. Denne notisboken hjelper deg til å be konkret og blir en trosbygger etter som du ser Jesus berøre livene til dem som bor i nabolaget.

Vindusplakat 
- I aksjonen ”Be for Bergen” har de en plakat som skal tjene til å identifisere hjemmet som et bønnefyrtårn. Samme plakat brukes av alle forsamlingene i byen slik at den sender et signal om enhet og et budskap om at det blir bedt for nabolaget. Foreløpig har vi ikke noe tilsvarende i Oslo – men det kan komme. Det kommer an på om dette er en strategi som noen begynner å brenne for.

3. Bruk en god bønnestrategi
Ha som mål å dekke målområdet ditt daglig med bønn. Forbildet og rekkefølgen som gis i Lukas 10:5-9, har vist seg å være en effektiv strategi.

Fase 1: Bønnevandring (Tal fred til hjemmene)
Start med å tale med Gud om dine naboer før du taler med dine naboer om Gud. Hensikten med denne fasen er å be om at Den Hellige Ånd må begynne å myke opp hjertegrunnen til de ikke-troende. Dette er den grunnmuren en senere plattform for evangelisering kan bygges på. Denne fasen tar ofte omtrent tre måneder. Det er viktig at denne tiden ikke avkortes, hvis da ikke Den Hellige Ånd skulle intervenere på en spesiell måte. Bønnen må få anledning til å virke.

Fase 2: Fellesskap (Bli der i huset)
Hensikten med fase 2 er å få kontakt med naboene dine og la dem få vite at du ber for dem.

Fase 3: Be for de følte behov (Helbred de syke!)
Naboene kan være rede for direkte kontakt. Etter som Den Hellige Ånd leder deg, kan du begynne å spørre naboene dine om konkrete bønnebehov ("følte behov"). Be for dem der og da og/eller før dem inn i bønnejournalen.
Det er her det begynner å bli spennende! "Når kristne begynner å be for fortapte menneskers følte behov, overrasker Gud dem med nesten øyeblikkelige svar på bønn"

Fase 4: Forkynnelse (Si: «Guds rike er kommet nær.»)
Som et resultat av de første tre fasene begynner folk å merke Guds nærvær, hans kjærlighet og makt blir merkbar. Det oppstår nå en anledning til å forkynne evangeliet. Det vil sannsynligvis skje på to måter:

1) Forvent at Den Hellige Ånd vil gi deg stadig flere "guddommelige avtaler" - uventede anledninger i hverdagen til å vitne - og kreative måter å dele evangeliet på med folk i nabolaget.

2) Forvent at Den Hellige Ånd gir pastorene i byen evangeliseringsstrategier for å nå hele byen.

4. Innvie hjemmet ditt til et bønnefyrtårn
1) Fyll ut et "Åndelig Skjøte" og heng det opp i hjemmet deres/ditt som en påminnelse om det kall fra Herren dere/du har påtatt dere.
 
2) Fortell andre om det ved å registrere bønnefyrtårnet gjennom din egen forsamling.

Publisert i Tempelnytt nr. 2 - 2001

Ingen kommentarer: