lørdag 19. august 2023

Vekk meg opp av dumskapen

Midt i en verden med mye uro, både med klimakrise, katastrofer, kriger og pandemier er det fort å glemme: «Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros» som Paulus ber oss legge vinn på (Filipperbrevet 4:8).

Jeg kunne for eksempel skrevet en lang liste bare over alt det gode jeg så og opplevde i går og som sluttet med en flott fest hvor Ingebjørg og Bjørn Olav Lyster delte sine sanger til oppmuntring, glede og trøst og vi hygget oss i nærværet av Herren og hverandre.

I dag er jeg også takknemlig for at vi har mennesker som jobber med Bibeloversettelser, slik at den kan bli forståelig i vår samtid.

Som ung bibelleser skjønte jeg ikke hvorfor «Fader vår» hadde med bønnen «led oss ikke inn i fristelse» (1930 oversettelsen som var min første bibel) - når det også står:

«For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.»
Jakob 1:13b

Det er forskjell på at troen blir satt på prøve, og å bli ledet inn i fristelse. Da er det godt at bibelen stadig tolkes, og at vi i dag ber: 
«la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.»
Matteus 6:13

Gowans gir oss noen tanker om det også – og selv om det er lett å skylde på en «Eva» eller noe annet, er det vel oftest selvpåført? –

Uansett, Herre: «Frels oss fra det onde!»

Velsignet helg!

Ingen kommentarer: