lørdag 27. august 2022

Nysgjerrighetens velsignelse

I voksen alder har jeg alltid betraktet nysgjerrigheten min som en velsignelse. 

Den gir meg appetitt på å lære nye ting og søke dypere innsikt. Nysgjerrighet kan misbrukes, og «sladderpressen» benytter seg av vår tilbøyelighet til å ville vite også det som er ikke er viktig å vite.

Samtidig er nysgjerrighet en forutsetning for den enorme utviklingen av kunnskap som har ført til at vår verden er slik den er i dag.

At du kan lese dette akkurat nå, kanskje bare noen minutter etter at jeg har skrevet det, er et resultat av en lang kjede av utvikling som har hatt nysgjerrighet som drivkraft.
Da den samaritanske kvinnen gikk inn i byen hvor hun bodde og sa: 

«Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?»
Johannes 4:29

– ble folket så nysgjerrige at de dro dit umiddelbart.

Folkets nysgjerrighet var en forutsetning for at de også kom til samme konklusjon: 

«Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» 
Johannes 4:42

Nysgjerrighetens motstykke er likegyldigheten. Den største hindringen for Gudsrikets utbredelse er ikke motstand, men likegyldighet. Når likegyldigheten sprer seg, smitter det fort over på troens folk. Heldigvis er det slik at også nysgjerrighet er smittsomt. Derfor er det viktig at jeg formidler det jeg opplever sammen med Jesus i livet mitt her jeg er, og at du gjør det samme der du er. Det skaper nysgjerrighet.
_____________________
Innlegget ble også publisert på Facebook

Ingen kommentarer: