lørdag 18. desember 2021

Tenn håp i verden!

Klikk på bildet for å lytte til refleksjonen

Det brevet Paulus skrev til menigheten i Rom var det eneste han skrev til en menighet han ikke hadde grunnlagt eller besøkt tidligere. Derfor skriver han mye om hvordan han forstår evangeliet, som han mener er Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker (Romerne 1:16b). 

Relasjonen mellom jøder og 'grekere', som er han bruker som et synonym for alle folkeslag som ikke er jøder, går som en rød tråd gjennom brevet. Mot slutten av brevet henter han støtte hos flere av profetene for å vise at det hele tiden har vært Guds plan å inkludere alle i folkeslag i frelsen og håpet som ble mulig at Jesus kom og gjorde forsoningen mulig.

I kapittel 15:12 skriver han om hvordan Jesus kom fra Davids hus og ætt for at folkeslagene skulle sette sitt håp til ham (1),  og så fortsetter han: 

Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp 
ved Den hellige ånds kraft.
Romerne 15:13  

Advent og jul handler om fylles av glede og fred i troen slik av så rike på håp at vi tenner håp i verden.

I adventsangen "Tenn lys" har Eyvind Skeie tilføyd et femte vers som fanger dette budskapet:

Tenn lys for livets rikdom, for jord og luft og vann!
Tenn lys for fred og vennskap, for barn i alle land!
Må ingen være redde og mangle hjem og brød!
Tenn lys og håp i verden mot fattigdom og nød!

Du kan høre Helene Bøksle synge hele sangen HER
______________________
(1) Sitatet viser til Jesaja 11:10


Ingen kommentarer: