lørdag 7. desember 2019

Kan et bilde lyve?

Spørsmålet er gyldig. Jeg vokste opp i et land der et bilde ble ansett for å være et solid bevis når sannheten skulle stadfestes. Selvfølgelig er det mulig å utfordre et bilde. I vår tid er det blitt relativt vanlig å manipulere bilder. Men selv uten manipulering, kan en tilfeldighet gjøre at bildet viser noe annet enn det som er virkeligheten.

Major Beat Rieder tok disse bildene for et par uker siden. Da han viste dem til oss etter møtet, skapte det stor munterhet. Umiddelbart visste jeg at jeg kunne bruke dem til å illustrere den siste bloggen i høstens serie om Jesu egenskaper.

Fokuset gjennom hele året har vært på oppdraget vårt som er å bringe liv til mennesker - Jesu liv. For å være med på et slikt oppdrag, trenger jeg å vite hvilke egenskaper som kjennetegnet livet hans. En måte å oppdage det på er å se på «jeg er»-utsagnene hans. De er en form for «bilder» som viser hvem han er. Flere ganger har jeg også sitert verset:

«For som Kristus er, slik er vi i denne verden». 1. Johannes 4:17b (1)
Dersom jeg tar konsekvensen av dette verset betyr det at bildene av hvem han er også må være bilder som gjenkjennes i livet mitt. Det er umulig å etterligne slike bilder. Selvfølgelig er det mulig for meg å kle meg ut og late som om jeg er en ‘hyrde’; men hvis jeg ikke bryr meg om ‘sauene’, vil folk med en gang vite at jeg prøver å likne på noe jeg ikke er. Bildet lyver.

På liknende vis kan jeg prøve å produsere frukt på samme måte som vintreet. Den frukten kalles også 'Åndens frukt' og Paulus skrev at den er:

«kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.»
Galaterbrevet 5:22-23
Noen av egenskapene ved frukten som listes opp, kan kanskje imiteres gjennom menneskelig innsats i en kort periode, men hvis de ikke er ekte, vil ‘bildet’ til slutt bli avslørt som ‘manipulert’.

Det interessante er at Jesus levde et helt vanlig liv. Han bodde akkurat som de fleste rundt seg. Han deltok i gledene deres, i festene, i smertene og sorgen som de gikk gjennom. Han sov, spiste og drakk, lo og gråt. Han kunne føre en mild samtale, og ble også sint da han så urettferdighet - og hele tiden er egenskapene hans en del av bildet av hvem han er. Det er fordi egenskapene ikke handler om hva Jesus gjør, men hvem han er. De er en integrert del av hans vesen.

Selv om dagens illustrasjon ikke er manipulert, er ikke englevinger en del av hvem jeg er. Bildet gir et helt feil inntrykk, og alle skjønner det.

Jeg ber for meg selv, og for deg som tror, at livene våre vil være ekte og sanne fordi vi lever som ekte og sanne mennesker som tror at Jesus kan arbeide i, og gjennom oss. Bare ekte ‘bilder’ kan spre håp i en verden som lengter etter håp.

Dagens ‘manna’:

Jeg er gjenskapt i hans bilde!
-------------------------------------
(1) Hele verset er slik: «I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden.»

Ingen kommentarer: