lørdag 3. mars 2018

Gavene langs ‘den aller beste veien’!

Den fjerde viktige faktoren som påvirker framdriften (1) er nådegavene. Vi kan lese om hvordan disiplene brukte disse gavene, og Paulus underviser om nådegavene i flere av brevene sine. Da han skrev til korinterne, uttrykte han hvordan han alltid takket Gud for dem på grunn av den nåden han hadde gitt dem i Jesus, og så fortsatte han:
I ham har dere fått en rikdom på alle gaver, både tale og kunnskap; vitnesbyrdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. Derfor mangler dere ikke noen nådegave, mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg.
1 Kor 1:5-7
Når jeg leser hele brevet, blir det raskt klart at selv om de ikke manglet noen nådegave, var de langt fra fullkomne. Dette er trist, og samtidig en trøst. Nådegaver er ikke noe du mottar på grunn av lang og trofast tjeneste eller en hellig livsstil. Jeg har møtt mennesker som har blitt stolte av sin åndelighet når de blir oppmerksomme på at de har fått en nådegave. Faktisk kalles de nådegaver nettopp fordi de er git av nåde og for at vi skal ære Gud med dem, og ikke dra oppmerksomheten mot oss selv.

Fra Apostelgjerningene vet vi at nådegaver ikke kan kjøpes (2), og Paulus oppfordrer og oppmuntrer oss på denne måten:

Streb etter de største nådegavene!
Jeg vil også vise dere den vei som er den aller beste.

1 Kor 12:31
Når Paulus skriver dette plasserer han dem der alt som han der alt som omhandler Guds rike hører hjemme. Den vei som er den aller beste er beskrevet i 1 Korinterbrev 13, kjærlighetens vei.

Dersom jeg bruker nådegaver uten kjærlighet, blir det fort kraft ute av kontroll. Guds kjærlighet er sterkere enn en hvilken som helst destruktiv kraft. Menneskelige intensjoner kan være de aller beste, men hvis de ikke drives av Guds kjærlighet, vil det i beste fall føre til ingenting. Misbruk av åndelig makt er like ondt og farlig som enhver form for maktmisbruk. Derfor respekterer Gud også et hvert menneskes frie vilje til å velge eller forkaste ham. Det er viktig for meg å slå fast dette kjærlighetsprinsippet ettersom jeg vil fortsette å skrive om dette nådegaver i noen uker framover. Nådegaver skal brukes på den veien som er den aller beste.

Dagens 'Manna':

Streb etter 'gavene' langs kjærlighetens vei!
-------------------------------------------------- -
(1) Disse fire "interne" faktorene er:
1) Lidenskap, 2) Personlighet, 3) Talenter og 4) Åndelige gaver
(2) Historien om trollmannen Simon  Apg 8:9-24

Ingen kommentarer: