lørdag 31. mars 2018

"Hold ilden brennende - ikke vent på de andre!"

ENGLISH
En del av det å pakke opp nådegavene er å bekrefte at du har gjort det. Dette er i tråd med det bibelske prinsippet om å tro med hjerte og bekrefte med munnen (1). Det er imidlertid svært viktig at vi også bekrefter hverandre.

Da jeg forrige uke skrev at jeg ble gitt anledning til å vitne om Den Hellige Ånds dåp på den årlige kongressen i 1973, kom flere mennesker og bekreftet det jeg hadde delt. En av dem var hovedtaleren på kongressen, general Clarence Wiseman. Han kom ned til meg og noen andre unge og sa: "Hold ilden brennende - ikke vent på de andre!"

Svært ofte mister vi framdriften fordi vi venter på at alle skal være med i den samme bevegelsen  samtidig. Det kommer aldri til å skje at "alle" er en del av den samme bevegelsen. Når et betydelig antall mennesker er 'beveges' samtidig, kalles det 'vekkelse'. Men selv i vekelsestider vil det være mennesker som holde seg borte fra 'bevegelsen'. General Wiseman visste det, og han oppmuntret og bekreftet de unge som allerede var i brann for Herren.


For noen måneder siden skrev jeg en serie om det spesielle mentorforholdet mellom Paulus og Timoteus (2). Flere av de mer enn 90 blogger berørte betydningen av bekreftelse og bekreftelse som er så tydelig i bokstavene. Det er for eksempel oppmuntrende å se hvordan Paulus bekreftet Timoteus som

"min sanne sønn i troen"
1 Tim 1:2a (3)
og hvordan han bekreftet Åndens gave i Timoteus:
Jeg påminner deg om å vifte i flammen Guds gave, som er i deg ved å legge på hendene mine. For Ånden Gud ga oss, gjør oss ikke skamme, men gir oss makt, kjærlighet og selvdisiplin.
2 Timoteus 1: 6-7 (4)
Det viser hvor viktig det er å bekrefte de som beveger seg i riktig retning.

Dagens 'manna':

Jeg vil bekrefte mennesker som er på rett spor
---------------------------------
(1) Romerne 10:9-10
(2) HER finner du serien (NB - det siste publiserte innlegget kommer først og så ligger de i fallende rekkefølge)
(3) 'Bekreftelse og ansvarliggjøring'
(4) 'Mentoren er tydelig!'

Ingen kommentarer: