lørdag 20. januar 2018

Den tredje bevegelsen som revolusjonerte framdriften

For to uker siden skrev jeg om Gud som den "første beveger" og fulgte opp med en blogg som fokuserte på hvordan Gud ved å bli menneske, skapte ny framdrift. Han sendte ut disiplene med befalingen: "Gå og gjøre folk til disipler!"

Selv etter tre års intensiv opplæring sammen med Mesteren var ikke disiplene ikke klare for oppgaven med en gang. Først måtte de gjøre akkurat det Jesus hadde bedt dem om å gjøre:

«Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.»
Apg 1:4-5
Etter Jesu død og oppstandelse kom disiplene sammen i rom hvor de kunne låse dørene fordi de var redde for jødene. De valgte den samme strategien da de dro tilbake til Jerusalem etter at Jesus hadde dratt opp til himmelen. Men da den tredje 'bevegelsen' startet, var det som en revolusjon. Da Den hellige ånd kom over dem, var det ingenting kunne stoppe dem fra å vitne om hva de hadde sett, hørt og opplevd (1).
  • I den første bevegelsen beveget Gud Fader seg med menneskene
  • I den andre bevegelsen beveget Sønnen seg blant menneskene
  • I den tredje begelsen beveger Den hellige ånd seg i og gjennom menneskene 
Den tredje bevegelsen er viktig for å forstå hvem jeg er som kristen. Det handler om identiteten min som troende og hvordan jeg blir gjenkjent som en troende. Gud beveger seg fremdeles med meg og Ånden beveger seg inn i og gjennom meg, slik at jeg som en del av Jesu kropp kan bevege meg blant mennesker i 2018. Den tredje bevegelsen er en forlengelse av den andre bevegelsen, noe som gjør Gud er fysisk tilstede over hele verden.

Dagens 'Manna': 

Der hvor det er en disippel, er også Gud!
-----------------------------------------------
(1) Apg 4:20

Ingen kommentarer: